814
0 1

شناخت حیوانات خانگی

چرا نباید حیوانات حیات وحش را در خانه نگه داشت؟

فعالان محیط زیست و دامپزشکان همیشه اخطار می‌دهند که نباید حیوانات حیات وحش را به خانه آورد و تنها حیوانات خانگی مجازند که در کنار آدمیزاد زندگی کنند. دکتر محسن گل‌ احمر، دامپزشک در این ویدئو از دلایل متعددی می‌گوید که چرا مجاز به نگهداری حیات وحش نیستیم. همچنین تعریف حیوانات خانگی و اینکه تحت چه شرایطی همین حیوان خانگی را هم می‌توان نگه داشت. تماشا کنید و بدانید علاوه بر مرگ قطعی حیوان متعلق به حیات وحش در خانه ما، این کار می‌تواند باعث انتقال بیماری‌های ناشناخته انگلی، پوستی، باکتریایی و ویروسی به انسان شود.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود