539
0 0

خطر انتقال ویروس از راه خرید گوشت از مراکز نامعتبر

تب کریمه کنگو چطور منتقل می‌شود و چه علائم و راه درمانی دارد؟

تب کریمه کنگو از طریق کنه آلوده به ویروس می‌تواند به دام منتقل شود. متاسفانه وقتی دام، به‌ویژه گاو، گزیده و ویروس وارد خونش می‌شود، هیچ علائمی بروز نمی‌دهد. برای همین می‌تواند به سادگی از راه ترشحات حیوان آلوده یا گوشت تازه آن به سادگی به انسان منتقل شود. خونریزی‌های داخلی و گوارشی هم از جمله علائم این بیماری است. دکتر محسن گل احمر، دامپزشک در این ویدئو توضیح می‌دهد که این بیماری چیست، چه عللی دارد و چطور می‌توان از انتقال آن به انسان جلوگیری کرد. دعوتید به تماشا.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود