0.9K
0 0

مکیدن و بستن و تیغ زدن جای نیش مار ممنوع

نکات مهم درباره مار گزیدگی!

گزیده شدن توسط مار شاید دور از ذهن باشد اما زمانی که رخ دهد اولین راه‌کاری که به ذهن همه می‌رسد، تیغ زدن، مکیدن، بند بستن و یا گذاشتن برخی گیاهان داروی روی آن است درحالی که هیچ کدام از این موارد صحیح نیست و تنها شاید بستن بند آن هم درصورت گزش نوعی خاصی از مار بتواند کمک کند. در این ویدئو دکتر آرش تبرائی متخصص طب اورژانس در مورد مارگزیدگی و راه‌کارهایی برای جلوگیری از گزش و شیوه صحیح مواجه با آن صحبت می‌کنند. اگر ار افراد دورست‌دار طبیعت هستید این ویدئو می‌تواند به شما کمک کند.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود