1K
0 0

تکامل مغز شیرخوار /7

شیرمادر چه نقشی در تکامل روانی شیرخوار دارد؟

تماس اولیه مادر و نوزاد در تکامل روانی شیرخوار نقش مهمی دارد. هر چه کودک کوچکتر باشد رشد مغزی او سریع‌تر است، بیشترین رشد مغز در ماه اول تولد رخ می‌دهد به این معنا که مغز شیرخوار تنها در سه ماه اول زندگی 6 سانتی‌متر رشد می‌کند. مصالح رشد مغز کودک شامل محبت، گفتگو، بغل کردن، دیدن، شنیدن، یعنی درگیر شدن حس‌های اولیه او می باشد و طبیعتاً در شیرخوارنی که با شیرمادر تغذیه می‌شوند، تحریکات مغزی که باعث رشد و تکامل مغز آنها می‌گردد هم بیشتر می‌شود. ویدئوی دکتر منصور بهرامی، متخصص بیماری‌های کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را در همین باره تماشا کنید.

Guest user
پخش خودکار به پایان رسید پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود