1.2K
0 0

نقص دیواره بین‌دهلیزی، علت، علائم و درمان

سوراخ قلب یا نقص مادرزادی سپتوم چیست؟

دیواره دهلیزی تیغه‌ای است که دهلیز چپ و راست را از هم جدا می‌کند و وقتی بین این بخش باز بماند نقص دیواره اتفاق می‌افتد. این نقص مادرزادی و چهار نوع دارد و 75 درصد از موارد شامل سکوندوم، شایع‌ترین نقص دیواره بین دهلیزی، است. از راه‌های تشخیص بیماری اکوکاردیوگرام و اشعه ایکس قفسه سینه است. معمولاً در دوره کودکی این نقص از بین می‌رود و سوراخ بسته می‌شود، اما در بعضی افراد سوراخ بسته نمی‌شود و اگر سوراخ بزرگ باشد شاید باعث بروز مشکلاتی شود. ویدئو را ببینید و اگر سؤالی دارید برای ما بنویسید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود