1.4K
0 1

نگاهی به خودکشی کادر درمان /5

بروکراسی مهم‌ترین عامل فرسودگی پزشکان

قصه تلخ فرسودگی روانی برخی از افراد کادر درمان هر از گاهی با خبر خودکشی یکی آنها یادآوری می‌شود. مسئله‌ای مهم که باید همه‌جانبه به آن نگاه و مشکل ریشه‌ای حل شود. در یک مجموعه ویدئو دکتر حمیدرضا نمازی، پژوهشگر اخلاق و فلسفه پزشکی و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در همین باره صحبت می‌کند. او در این ویدئو از بروکراسی به عنوان مهم‌ترین عامل فرسودگی پزشکان یاد می‌کند و می‌گوید طبق پژوهش‌ها حتی در دوران همه‌گیری کرونا، خود بیماری تنها 20 درصد عامل فرسودگی کادر درمان و اولین عامل متخص بروکراسی اداری، تغییر مکرر قوانین و... بود. در کنار فشار بروکراسی که امری شایع و شناخته شده بین این قشر است باید از عوامل اجتماعی چون اجبار برای رشد و پیشرفت و کسب دستاورد هم یاد کرد.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود