1.3K
0 1

نگاهی به خودکشی کادر درمان /4

تعادل کار و زندگی حلقه مفقوده بحران روانی کادر درمان

بحران روحی بین کادر درمان و حتی خودکشی برخی از اعضای آن مسئله‌ای است که این روزها باعث نگرانی همه شده است و از همین رو دکتر حمیدرضا نمازی، پژوهشگر اخلاق و فلسفه پزشکی در یک مجموعه ویدئو با روتیتر مشترک «نگاهی به خودکشی کادر درمان» به ابعاد مختلف این ماجرا پرداخته است. عدم تعادل بین کار و زندگی نکته بسیار مهمی است که او در این ویدئو به آن می‌پردازد و می‌گوید مسائلی مثل نداشتن خواب کافی و... چقدر در فرسودگی روانی این قشر موثر است.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود