1.3K
0 1

نگاهی به خودکشی کادر درمان /2

فراز و فرود رقابت!

آمار خودکشی در بین اعضای کادر درمان، به‌ویژه رزیدنت‌ها، نگران کننده است و نیاز دارد به بررسی دقیق و موشکافانه این ماجرا. از همین رو دکتر حمیدرضا نمازی، پژوهشگر اخلاق و فلسفه پزشکی در یک مجموعه ویدئو با روتیتر مشترک «نگاهی به خودکشی کادر درمان» به ابعاد مختلف این ماجرا پرداخته است. در این کلیپ هم او از حسادت حرفه‌ای بین مشاغل مختلف می‌گوید و یادآوری می‌کند که تحلیل گفتمان نظام آموزشی ایران در دوران دبیرستان و پیش از آن یکی از حلقه‌های گمشده در تحلیل فضای اجتماعی و فرهنگی امروز ماست، به ویژه در مباحث اخلاق و فلسفه حرفه. اگر خاطرتان باشد به ویژه در دهه‌های گذشته به رشته‌های مهندسی و پزشکی بهای خیلی بیشتری داده می‌شد تا علوم انسانی و اینطور جا افتاده بود که باهوش‌ها ریاضی و تجربی می‌روند و بقیه علوم انسانی. گرچه این دسته‌بندی نادرست امروز کمی رنگ باخته است اما آثار منفی آن در بین حرفه‌های مختلف پیداست و بر نگاه مردم تاثیر گذاشته است؛ کسی که دوست داشته پزشک، معمار، حقوق‌دان و... شود و از رقابت بازمانده است و همین ناخواسته در نگاه و برخورد او در مواجهه با دانش‌آموختگان این حرفه تاثیر منفی گذاشته است؛ چراکه هرجا حسد باشد انزجار و خشم هم به میان می‌آید. تماشا کنیم و بر نقش و مسئولیت اجتماعی خودمان و دیگران آگاه شویم.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود