1.4K
0 0

شرایط بد ما را آسیب‌پذیرتر می‌کند

چرا رفتاری برای یکی بیش از دیگری سمی است و واکنش درست چیست؟

میزان آزردگی و آسیب دیدن از یک رفتار سمی یا موقعیت بد، برای افراد مختلف در شرایط متفاوت فرق می‌کند. گاهی می‌توان از رفتار یا گفتار آسیب رسان به راحتی گذشت اما گاهی اوقات به حدی آزار دهنده است که باعث تنش، آسیب روانی و صدمه به رابطه می‌شود. نکته مهم این است که گاهی میزان آزردگی از یک رفتار یا شرایط، به شرایطی که فرد دریافت کننده‌ رفتار در آن قرار دارد، مرتبط است؛ به عنوان مثال خواب درستی نداشته یا گرسنه باشد و... گاهی شرایط خود فرد او را تحریک‌پذیر و آسیب‌‌‌پذیرتر می‌کند. پس باید برای تصمیم گیری و بهترین واکنش در برابر رفتار سمی به هر دو سوی ماجرا واقع بینانه نگاه کرد. دکتر الهام فخاری دکترای روانشناسی تربیتی، اینجا توضیحات کامل‌تری به شما می‌دهند.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود