1.4K
0 0

ارث بردن شباهت‌ها و ویژگی‌ها از والدین

ژنتیک و اپی‌ژنتیک چیست و چه نقشی در بدن دارند؟

هر انسانی که متولد می‌شود ویژگی‌های ژنتیکی والدین خود را به ارث می‌برد. این ویژگی‌ها می‌تواند خوب یا بد باشد. اما به این معنی است که اگر پدر یا مادری دیابت دارد، فرزندشان هم به آن مبتلا خواهد شد و نمی‌توان این چرخه را متوقف کرد؟ آیا بیماری‌های ارثی تا ابد باید از نسلی به نسل دیگر منتقل شود؟ جالب است بدانید که امروزه اپی ژنتیک به عنوان فرمانده شخصی هر بدن، این امکان را در اختیار هر فردی قرار می‌دهد تا بتواند بیماری‌های ارثی را در خودش متوقف کند و از یک جایی به بعد آن بیماری را کنترل کند تا چرخه آن هم متوقف شود. اما اپی ژنتیک چگونه این کار را انجام می‌دهد؟ در این ویدئو دکتر منصور بهرامی شما را با اپی ژنتیک آشنا می‌کند.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود