1.5K
0 0

اندام‌ها و اعصاب مسئول ارسال سیگنان به سراسر بدن

سیستم عصبی بدن چند بخش دارد و چگونه کار می‌کند؟

سیستم عصبی شبکه‌ای از اندام‌ها و اعصاب است که سیگنال‌هایی را در سراسر بدن می‌فرستد. دو بخش اصلی آن سیستم عصبی مرکزی و سیستم عصبی محیطی است. سیستم عصبی مرکزی متشکل از مغز و نخاع، و سیستم عصبی محیطی شامل تمام اعصابی است که از ماهیچه، پوست و اندام‌ها به نخاع و مغز می‌روند. به هیمن دلیل است که برخی از ارگان‌ها مثل ریه، هنگامی که ما خواب هستیم هم باز به فعالیت خود ادامه می‌دهند. برای آشنایی با عملکرد دقیق این سیستم پیچیده با ما این ویدئو را تماشا کنید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود