1.6K
0 0

درباره رفتار سمی دیگران و مسئولیت فردی ما

آدم‌ها در برابر واکنش ما به رفتار سمی خود چه می‌کنند؟

رفتار سمی به کارهایی می‌گویند که طیف وسیعی از احساسات منفی را ایجاد می‌کند و باعث آزار دیگران می‌شود.‌ وقت واکنش به رفتار، گفتار و افکار سمی دیگران شاید عکس‌العمل‌های متفاوتی را ببینیم. واکنش ما می‌تواند شامل: نادیده گرفتن، عوض کردن موضوع صحبت، بیان کردن آزردگی و گاهی اوقات فاصله گرفتن از فرد شود. شاید طرف مقابل بعد از شنیدن صحبت‌های شما سکوت کند و بعد به آنها فکر کند، به ظاهر بپذیرد تا موضوع ادامه دار نشود یا واکنش تندی نشان دهد و صحبت‌های شما را نپذیرد. دکتر الهام فخاری، دکترای روانشناسی تربیتی در این ویدئو از همین موضوع گفته‌اند.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود