1.7K
0 0

آشنایی با تفاوت‌های مشاور و مربی

کوچینگ چیست و چه رویکردی دارد؟

این روزها شاید در شبکه‌های اجتماعی به واژه کوچینگ برخورده‌ باشید. کوچ یا مربی خواستار ایجاد یک ارتباط مؤثر با فردی است که قصد توسعه فردی دارد. کوچینگ در گذشته نمی‌ماند و یک دیدگاه آینده‌نگر است. شاید بتوان گفت کوچینگ نقطه مقابل مشاوره است و به مراجع کمک می‌کنید خودآگاهی خود را بالاتر ببرد. اگر دوست دارید اطلاعات بیشتری در این زمینه داشته‌باشید پیشنهاد می‌کنم ویدئو را ببینید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود