دکتر محمود یزدان پناهی، برد تخصصی جراحی مغز و اعصاب، دیسک و ستون فقرات، دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی، ضمن اشاره به عوارض عدم جراحی، توضیح می‌دهند که با مراجعه به چندید پزشک متخصص مغز و اعصاب مجرب، بیمار می‌تواند در مورد این موضوع مهم تصمیم‌گیری کند. با ما همراه شوید.

">

1.6K
0 2

از لنگی پا تا بی‌اختیاری ادرار

تاخیر افتادن در جراحی‌های ستون فقرات چه عواقبی دارد؟

بیمارانی که نیاز به جراحی ستون فقرات دارند اما دچار شک و تردید هستند، بهتر است بدانند که جراحی نکردن می‌تواند موجب لنگی پا یا بی‌اختیاری ادرار و مدفوع شوند. جراحی به موقع مهم است و اگر زمان از دست برود امکان برخی عوارض پس از جراحی هم وجود دارد. اما چه زمانی است که بیمار می‌تواند در مورد جراحی کردن یا نکردن تصمیم بگیرد؟ در این ویدئو دکتر محمود یزدان پناهی، برد تخصصی جراحی مغز و اعصاب، دیسک و ستون فقرات، دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی، ضمن اشاره به عوارض عدم جراحی، توضیح می‌دهند که با مراجعه به چندید پزشک متخصص مغز و اعصاب مجرب، بیمار می‌تواند در مورد این موضوع مهم تصمیم‌گیری کند. با ما همراه شوید.

Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود