1.7K
0 0

دو سال تا ثبات وزن بدن

چه مدت بعد از جراحی چاقی، می‌توانم جراحی زیبایی بکنم؟

فاصله زمانی مناسب برای انجام جراحی زیبایی بعد از عمل جراحی چاقی، دو سال است. چون بدن در این دو سال در حال کاهش وزن است، هرچند که بعید نیست در این مدت گاهی توقف کاهش یا حتی افزایش هم داشته باشید. برای همین تمامی ظرافت و دقتی به کار گرفته شده در جراحی زیبایی می‌تواند با این کاهش وزن و تغییرات بدن از ببین برود. دکتر ناصر ملک‌پور فلوشیپ جراحی چاقی درباره همین موضوع صحبت می‌کنند.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود