1.8K
0 1

توجه به چند نکته مهم برای برخوردی درست با رفتار سمی

چند راهکار ساده برای مقابله با رفتار سمی آدم‌ها!

شاید در زندگی همه ما افرادی با رفتارهایی باشند که با کارهای خود باعث آزار می‌شوند؛ برای مدیریت لحظاتی که در معرض آسیب هستیم فراگیری مهارت‌های زندگی کار را آسان‌تر می‌کند. اینکه مهارت‌ها را بیاموزیم و تمرین کنیم باعث می‌شود در شرایط ناخوشایند با خودآگاهی نسبت به توانایی‌ها و ضعف‌های‌مان بهتر هیجان خود را مدیریت کنیم و به درستی آن‌ها را بروز بدهیم. مورد مهم بعدی این است که ابتدا باید سطح و نوع رابطه با فرد سمی مشخص شود؛ اینکه غریبه است یا نزدیک. نکته بعدی مکان بروز رفتار سمی است؛ در جمع یا وقتی خودمان هستیم... دکتر الهام فخاری دکترای روانشناسی تربیتی به خوبی در این ویدئو توضیح می‌دهند که برای مقابله را رفتار سمی باید به چه نکاتی توجه کنیم تا بهترین کار را انجام دهیم.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود