2K
0 2

ویژگی‌ها و ریشه رفتار و گفتار سمی

رفتار سمی است یا من سمی برداشت می‌کنم؟

رفتار سمی فقط شامل جملات توهین آمیز، تمسخر آمیز، آسیب رسان و تخریب فیزیکی نیست؛ دامنه رفتار‌های سمی می‌تواند خیلی گسترده باشد که حتی شامل حرکات و حالات صورت هم می‌شود. بخش مهمی از رفتاری‌های ما نتیجه گفتار و کلماتی است که انتخاب می‌کنیم. رفتار و گفتار ما ریشه در افکار ما دارد، افکار و احساساتی که داریم می‌تواند حتی منجر به رفتاری شود که برای خودمان و دیگران آسیب رسان باشد. البته این را هم بدانید که گاهی تعبیر و تفسیر ماست که رفتار یا گفتاری را آزار دهنده می‌بیند، بعضی افراد به علت عزت نفس و اعتماد بنفس پایین یا مشکلاتی که با دیگران دارند حتی رفتارهای ساده و روتین را آزار دهنده می‌بینند. در ادامه از شما می‌خواهیم که این ویدیو را از دکتر الهام فخاری دکترای روانشناسی تربیتی مشاهده کنید و با ماهیت رفتار و گفتار سمی بیشتر آشنا شوید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود