2.1K
0 2

هنر تسکین روح و روان با کمک هنردرمانی

هنردرمانی چیست؟

برای همه ما پیش آمده است که موقع عصبانیت یا ناراحتی به سراغ نقاشی یا خطاطی رفته‌ایم یا قلم به دست گرفته‌ و شروع به نوشتن کرده‌ایم. شاید هم به موسیقی گوش داده‌ایم. درواقع بی‌آنکه بدانیم هنردرمانی کرده‌ایم. بنابراین نیاز به توضیح نیست که هنر روح و روان آدمی را تسکین می‌دهد. هنردرمانی شیوه‌ای است که در آن بیماران با استفاده از خلاقیت و استعدادهایشان روشی را انتخاب می‌کنند تا از تنش‌ها، استرس و بیماری‌ها دور شوند و کیفیت زندگی‌شان را بالاتر ببرند. با این ویدئو همراه شوید و سوالات و نظرات خود را برای ما بنویسید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود