2K
0 0

مشکلات احتمالی پستان در شیردهی/ 1

مادران دارای نوک پستان صاف، فرورفته یا بلند چطور به فرزندشان شیر بدهند؟

احتمال دارد مادران در زمان شیردهی با مشکلاتی مواجه شوند، مثل درد یا سوزش نوک پستان در اوایل شیردهی، نوک پستان صاف یا فرورفته، نوک پستان بلند، عفونت‌ نوک پستان و تاول شیری. در این ویدئو دکتر مژگان مظلوم درباره مشکلات مربوط به نوک پستان و ارائه راهکارهای مناسب برای هر مشکل صحبت می‌کند. ببینید و با چالش‌های دوران شیردهی اصولی و علمی رو به رو شوید.
Guest user
پخش خودکار به پایان رسید پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود