2K
0 2

چهار نسبت سلامتی و بیماری

سلامتی و بیماری به چه معناست؟

در مورد نسبت سلامت و بیماری چهار تلقی وجود دارد: نسبت ایده‌آل؛ لزوما هرجا بیمار نباشیم، سالم نیستیم و یک منطقه خاکستری بین سالم بودن و بیمار نبودن وجود دارد. دوم رابطه زیست پزشکی؛ بیماری فراتر از سلامت است، یعنی فکر می‌کنی سالمی و پزشکی می‌تواند طوری تو را بررسی کند که لااقل احتمال بیماری را بدهد. سوم سلامت فراتر از بیماری است؛ یعنی بیمار نیستی اما راه زیادی تا سلامت داری چون سلامت ابعاد مختلفی دارد؛ اجتماعی، روانی معنوی و... و چهارم اینکه «سلامت» اصلا یک واژه ادبی، عرفانی و فلسفی است و خیلی ارتباطی با مفهوم بیماری ندارد. در این ویدئو دکتر حمیدرضا نمازی پژوهشگر اخلاق و فلسفه پزشکی، عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، درباره چهار نسبت سلامتی و بیماری صحبت می‌کند. با ما همراه شوید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود