2K
0 0

وضعیت صحیح شیردهی/ 6

زمان شیردهی باید چه موارد مهمی را رعایت کرد؟

برای تغذیه درست نوزاد یا شیرخوار و شیردهی موفق، مادران باید نکات ساده و در عین حال مهمی را رعایت کنند. از جمله این که شیرخوار چرخش نداشته باشد و سر و بدن در یک راستا باشد. همچنین برای گرفتن سر، دست مادر نباید پس سر شیرخوار قرار بگیرد. شیر دادن به شیرخوار در حال گریه و فشار روی چانه شیرخوار به منظور باز کردن دهان او اشتباه است. در این ویدئو دکتر مژگان مظلوم علاوه‌بر موارد ذکر شده به نکات مفید و کاربردی دیگری هم اشاره می‌کند. با ما همراه شوید.

Guest user
پخش خودکار به پایان رسید پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود