2.1K
0 0

عوامل موثر بر شیردهی موفق/ 7

حمایت پدر چه تاثیری بر سلامت شیرخوار و خانواده دارد؟

در دنیای مدرن امروزی که اغلب مادران شاغل هستند، نقش پدر در حمایت از همسر و فرزندان پررنگ تر از قبل شده است. در واقع پدر باید از زمان بارداری مادر پذیرای نقش خود و در کنار مادر باشد و او را حمایت کند. حمایت پدر از زمان بارداری، احساس امنیت و قدرت را در مادر به وجود می‌آورد و همچنین خطر تولد نوزاد نارس را کاهش می‌دهد. در اهمیت نقش حمایتی پدر پس از تولد فرزند می‌توان به این موارد اشاره کرد: باعث تحکیم خانواده می‌شود، کودک هم از پدر و هم از مادر آموزش می‌بیند، زودتر زبان باز می‌کند و راحت‌تر صحبت می‌کند و کلمات بیشتری را می‌گوید، قدرت تعامل اجتماعی بهتری پیدا می‌کند و در مدرسه بهتر شکوفا می‌شود و درس می‌خواند. در این ویدئو دکتر منصور بهرامی در مورد نقش حمایتی پدر و تاثیر آن روی نوزاد نکات جالبی را می‌گوید. تماشا کنید و اگر مرد هستید از نقش پدری خود غافل نشوید.

Guest user
پخش خودکار به پایان رسید پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود