2.5K
0 0

دوشیدن و ذخیره‌سازی شیر مادر و دادن آن به شیرخوار/ 9

تماشای شیوه صحیح استفاده از SNS یا مکمل رسان

بسیار مهم است که شیرخوار با شیر مادر تغذیه و تماس پوست با پوست هم برقرار شود. برای همین راهکارهای مختلفی ابداع شده‌اند برای زمانی که مادر به دلایلی نمی‌تواند مستقیم از پستان خود کودک را تغذیه کند؛ مانند انواع شیردوش‌ها و روش‌های دوشیدن شیر که در ویدئوهای دیگری به آنها پرداخته‌ایم و همچنین ابزار مناسب برای دادن شیر دوشیده شده به شیرخوار. در این ویدئو دکتر محمود راوری متخصص کودکان می‌گوید که چرا یکی از بهترین روش‌های دادن شیر دوشیده شده به شیرخوار استفاده از ابزار مکمل رسان یا همان SNS است و چگونه باید از این وسیله استفاده کرد. این ویدئوی بسیار کاربردی را از دست ندهید.

Guest user
پخش خودکار به پایان رسید پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود