1.9K
0 0

تغذیه تکمیلی و تغذیه در سال دوم زندگی/ 4

درباره اهمیت تغذیه با شیرمادر در سال دوم زندگی و روش مناسب از شیرگیری شیرخوار بدانید

در رابطه با رشد و تغذیه شیرخواران بین یک تا دو سال باید به چند نکته مهم توجه کرد: کندی رشد طبیعی شیرخوار در این سن، عوامل کاهش اشتهای او، تاثیر رفتار والدین بر اشتهای کودک و جایگاه شیرمادر در تغذیه شیرخوار. همچنین سن مناسب از شیرگیری شیرخوار و روش صحیح آن هم سوال بسیاری از خانواده‌ها است که در این ویدئو دکتر مژگان مظلوم درباره همه این موارد صحبت می‌کند. برای کسب اطلاعات درست و اصولی این ویدئو را تماشا کنید.
Guest user
پخش خودکار به پایان رسید پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود