1.9K
0 0

آشنایی با برخی موانع شیردهی و راهکارهای آن/ 7

برخورد درست با توصیه‌های غیرعلمی اطرافیان به مادران شیرده چیست؟

نوزاد که به دنیا می‌آید شاید نومادران با چالش‌هایی مواجه و به کمک نیاز داشته باشند و در این مواقع همیشه توصیه‌های مختلفی از سمت بزرگترها می‌شنوند و گاهی هم گوش می‌دهند که در بیشتر موارد با تجویز متخصص کودکان مغایرت دارد. دکتر فرزانه گلبنی در این ویدئو توضیح می‌دهد که مادر آگاه هرگز فرزند خود را در معرض توصیه‌های غیرعلمی افراد غیر متخصص قرار نمی‌دهد. تجویزهای غیرکارشناسانه حتی می‌تواند منجر به مرگ شیرخوار شود. همچنین توضیحات جامعی درباره این سوال مادران می‌دهد که به کدام منابع علمی برای حل مشکلات شیرخوار می‌توان اعتماد کرد؟ برای کسب اطلاعات بیشتر تماشا کنید.
Guest user
پخش خودکار به پایان رسید پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود