2K
0 0

اهمیت و مزایای تغذیه با شیر مادر/ 6

شیردهی از بارداری مجدد جلوگیری می‌کند؟

بدن مادر در زمان بارداری و همگام با رشد جنین دچار تغییراتی می‌شود که پس از زایمان و شروع شیردهی، شروع می‌کند به بازسازی و بازگشت به زمان قبل از بارداری و حالت طبیعی. وقتی مادر به شیرخوارش شیر می‌دهد، تغییرات هورمونی که در بدن او رخ می‌دهد مانع تخمک گذاری و برقراری عادت ماهیانه می‌شود، به این ترتیب خونی که بدنش در زمان زایمان از دست داده جبران می‌گردد. از طرف دیگر به دلیل عدم تخمک گذاری، بارداری مجدد هم اتفاق نمی‌افتد البته به شرط آنکه مادر تغذیه انحصاری با شیرمادر را برای فرزند خود در نظر بگیرد. این ویدئو را تماشا کنید و به پاسخ این سوالات برسید: شیردهی از بارداری مجدد جلوگیری می‌کند؟ شیردهی چه تغییراتی را در بدن مادر ایجاد می‌کند؟ آمنوره یا عدم تخمک گذاری به چه معناست؟ فاصله گذاری استاندارد بین دو بارداری یعنی چه؟ با شروع قاعدگی شیر مادر کم می‌شود؟ مادر می‌تواند از قرص‌های شیردهی استفاده کند؟ آیا شیردهی باعث کمبود کلسیوم مادر می‌شود؟
Guest user
پخش خودکار به پایان رسید پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود