1.9K
0 0

عوامل موثر بر شیردهی موفق/ 6

هورمون شیردهی، اکسی توسین یا هورمون عشق را بشناسید

هنگامی که مادر شیرخوارش را برای شیر دادن در آغوش می‌گیرد، اتفاقات زیادی در مغز آنها رخ می‌دهد که یکی از مهم‌ترین این اتفاقات، ترشح هورمون اکسی توسین یا همان هورمون شیردهی یا هورمون عشق است. اکسی‌توسین که در مغز مادر، کودک و پدر وجود دارد یکی از شگفت‌انگیزترین ترکیبات خلقت است که باعث آرامش و عزت نفس می‌شود. تقویت عملکرد تمام سلول‌های دستگاه عصبی مرکزی و محیطی، بازسازی سریع آسیب‌های مغزی و .... از اثرات ارزشمند این هورمون است. ویدئوی دکتر محمد زنوزی راد را در همین باره تماشا کنید و بیشتر بدانید.
Guest user
پخش خودکار به پایان رسید پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود