2K
0 0

مشکلات احتمالی پستان در شیردهی/ 11

چرا در شیر برخی مادران خون وجود دارد و چه باید کرد؟

مادران شیرده، شاید متوجه وجود خون در شیر خود و نگران شوند. آنها می‌خواهند بدانند که علت و منشاء وجود خون در شیر چیست و آیا با این وضع می‌توانند شیردهی را ادامه دهند یا نه. در این ویدئو دکتر مژگان مظلوم از عوامل ایجاد این مشکل می‌گوید و اینکه کدام موارد نیاز به مراجعه به پزشک دارد. برای کسب اطلاعات درست و علمی این ویدئو را تماشا کنید. 

Guest user
پخش خودکار به پایان رسید پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود