1.9K
0 0

آشنایی با برخی موانع شیردهی و راهکارهای آن/ 8

استرس مادر چه تاثیری بر شیردهی دارد؟

امروزه استرس به بخش جدایی ناپذیر زندگی تبدیل شده است و در رأس عوامل آسیب‌رسان به بدن قرار دارد. وقتی مادر دچار استرس می‌شود تمام وجود او تحت تأثیر قرار می‌گیرد و برای همین مدیریت استرس برای مادرشیرده بسیار حایز اهمیت است. مادران عزیز باید ضمن مدیریت استرس‌های موجود، شرایط ایده‌آل برای شیردهی خود را نیز فراهم آورند تا تولید شیرشان با کاهش رو به رو نشود. در این ویدئو دکتر منصور بهرامی درباره نقش استرس بر شیردهی مادر توضیحات مفصلی می‌دهند با ما همراه شوید.
Guest user
پخش خودکار به پایان رسید پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود