2K
0 0

وضعیت‌های صحیح شیردهی/ 7

تماشای وضعیت شیردهی گهواره‌ای یا سنتی

برای شیردهی، مادرها می‌توانند شیرخوار را در وضعیت‌های شیردهی مختلفی نگه دارند که هم مادر و هم شیرخوار راحت باشند. یکی از این وضعیت‌ها، شیردهی گهواره‌ای یا سنتی است. در این وضعیت سر و بدن شیرخوار باید در یک راستا قرار بگیرد، دست شیرخوار زیر بغل مادر قرار می‌گیرد و سر شیرخوار کمی به عقب خم می‌شود. در این حالت مادر باید به درستی پستان را بگیرد تا انگشتانش روی هاله نباشد. نکات مهم دیگری هم باید رعایت شود و در این ویدئو دکتر مژگان مظلوم، مربی ارشد کشوری شیرمادر درباره اشتباهات رایج در این وضعیت شیردهی می‌گویند و همچنین روش درست آن را نشان می‌دهند.
Guest user
پخش خودکار به پایان رسید پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود