2K
0 0

کدام مادر می‌تواند و کدام نمی‌تواند شیر بدهد؟/ 4

چه زمانی مادر نمی‌تواند شیرخوارش را مستقیما از پستان خود تغذیه کند؟

گاهی پیش می‌آید که مادر امکان شیردهی مسقیم از پستان به شیرخوار را  ندارد، مثلا شیرخوار توانایی مکیدن پستان مادر را ندارد. یا در مورادی بیماری مادر از طریق تنفس به شیرخوار منتقل می‌شود. همچنین در برخی موارد وجود زخم روی پستان مادر اجازه شیردهی مستقیم را نمی‌دهد. گاهی هم شیرخوار زود خسته می‌شود و نمی‌تواند پستان مادر را در دهان بگیرد یا موارد دیگری که دکتر علی اصغر حلیمی اصل، متخصص کودکان در این ویدئو به آن می‌پردازد و راهکار حل مشکل را توضیح می‌دهد.

Guest user
پخش خودکار به پایان رسید پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود