2.1K
0 0

وضعیت‌های صحیح شیردهی/ 4

شیرخوار چطور پستان مادر را بگیرد، صحیح است؟

هنگامی که شیرخوار پستان را به طرز صحیح در دهان می‌گیرد و اصطلاحا چفت شدن پستان در داخل دهان شیرخوار اتفاق می‌افتد، عمل مکیدن موثر یا بهتر است بگوییم دوشیدن پستان آغاز می‌شود؛ دهان کاملا باز و زبان کف دهان قرار می‌گیرد، فاصله‌ای که بین کام و زبان ایجاد می‌شود یک فشار منفی به وجود می‌آورد که موجب اتساع مجاری شیری موجود در زیر هاله پستان خواهد شد و شیر داخل این مجاری جمع می‌شود، سپس با بسته شدن دهان، شیر در دهان شیرخوار جاری می‌گردد. در این ویدئو دکتر مژگان مظلوم شما را با نحوه صحیح گرفتن پستان توسط شیرخوار و نشانه‌های انجام صحیح آن آشنا می‌کنند. با ما همراه شوید.
Guest user
پخش خودکار به پایان رسید پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود