1.9K
0 0

وضعیت‌های صحیح شیردهی/ 12

مادر در وضعیت‌های مختلف چگونه به فرزندش شیر بدهد؟

مادران عزیز باید بدانند که یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شیردهی، وضعیت راحت آنها هنگام شیردادن به فرزندشان است. وضعیت‌های صحیح مختلفی برای شیردهی وجود دارد؛ هنگامی که مادر تازه زایمان کرده و به صورت طاق‌باز یا به پهلو روی تخت خوابیده است، انواع وضعیت‌های نشسته روی تخت یا صندلی و... .  در این ویدئو دکتر مژگان مظلوم درباره انواع وضعیت‌های مختلف شیردهی صحبت کرده‌اند. حتما تماشا کنید.

Guest user
پخش خودکار به پایان رسید پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود