2K
0 0

مشکلات احتمالی پستان در شیردهی/ 5

چرا پستان دچار احتقان می‌شود و برای بهبود آن چه می توان کرد؟

احتقان پستان احتمال دارد بین روزهای سوم تا پنجم پس از زایمان و به علت عدم تناسب بین تولید و تخلیه شیر از پستان‌ها اتفاق بیفتد. برقراری تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بلافاصله پس از تولد و اولین تغذیه نوزاد از پستان در ساعت اول برای شیردهی موفق و پیشگیری از بروز احتقان و برخی مشکلات دیگر پستان بسیار تاثیرگذار است. با رعایت وضعیت صحیح شیردهی، درست به پستان گذاشتن شیرخوار، تکرر شیردهی و شیردهی در شب می‌توان به راحتی از بروز احتقان پیشگیری کرد. در این ویدئو دکتر مژگان مظلوم در مورد راهکارهای مراقبتی و درمانی احتقان پستان به تفصیل صحبت می‌کند. با ما همراه شوید.

Guest user
پخش خودکار به پایان رسید پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود