2.3K
0 0

درباره طبی سازی پزشکی بدانید/ 3

نگاه به مشکلات و اتفاقات زندگی روزمره از دریچه پزشکی درست است؟

طبی سازی به معنای گسترش پزشکی به حوزه‌هایی است که ارتباط مستقیمی با درمان ندارد و ابعاد عمومی زندگی هستند. شامل چهار شاخه می‌شود که سومین شاخه آن طبی سازی مشکلات زندگی روزمره نام‌گذاری شده است. مثل: چاقی، عاشق شدن و ...در این ویدئو دکتر حمیدرضا نمازی پژوهشگر اخلاق و فلسفه پزشکی و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در مورد طبی سازی مشکلات زندگی روزمره صحبت می‌کند آیا داشتن این نگاه درست است یا غلط؟ با ما همراه شوید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود