2.3K
0 1

کارکرد نادرست قسمت‌های مختلف ستون فقرات

چرا دچار کمر درد می‌شویم؟

هر وقت قسمت‌های مختلف ستون فقرات، عضلات و رباط‌های اطراف آن به درستی کار نکنند شاید درد کمر، بازو و یا گردن را تجربه کنید. ستون فقرات 24 استخوان به نام مهره داد که به سه بخش تقسیم می‌شود؛ ستون فقرات سرویکال یا گردن، ستون فقرات سینه و ستون فقرات لومبار یا پایین کمر. مهره‌ها توسط مفاصل متعدد به هم متصل می‌شوند. مفصل اصلی یک بالشتک انعطاف‌پذیر بین 2 مهره است كه دیسک بین مهره‌ای ناميده می‌شود. اعصاب نخاعی از داخل مهره و اطراف سمت راست و چپ مهره نیز خارج می‌شوند. این اعصاب، حرکت و حس کل بدن را تامین می‌کنند. ستون فقرات توسط عضلات احاطه شده است که به حرکت ستون فقرات کمک می‌کنند. برای آشنایی با توصیف درد در نواحی مختلف کمر و گردن، راه‌های تشخیص و علل آن این ویدئو را تماشا کنید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود