2.6K
0 0

وضعیت‌های صحیح شیردهی/ 2

تماشای نحوه صحیح در آغوش گرفتن شیرخوار

جهت صحیح در آغوش گرفتن شیرخوار برای شیردهی، باید به این نکته توجه کرد که بدن شیرخوار نباید در چرخش باشد. درواقع سر و بدن باید در یک راستا قرار گیرد. یعنی اگر نوزاد یا شیرخوار طاق‌باز خوابیده است نباید فقط سر شیرخوار به سمت پستان مادر چرخیده شود. همچنین برای حمایت سر، باید قاعده پشت گردن او گرفته شود و دو انگشت اشاره و شست زیر گوش‌ها قرار می‌گیرد. نحوه صحیح در آغوش گرفتن شیرخوار در زمان شیردهی باعث می‌شود که شیرخوار بتواند به خوبی با شیر مادر تغذیه شود. در این ویدئو دکتر مژگان مظلوم، مربی ارشد کشوری شیرمادر به مادرها آموزش می‌دهند که وقت شیردهی چگونه شیرخوار را در آغوش بگیرند. با ما همراه شوید.

Guest user
پخش خودکار به پایان رسید پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود