2.4K
0 0

وضعیت‌های صحیح شیردهی/ 8

تماشای وضعیت شیردهی گهواره‌ای متقابل

وضعیت صحیح شیردهی مهم است , که اگر شیرخوار نتواند پستان را به درستی در دهان بگیرد، به خوبی تغذیه نخواهد شد و شیر به خوبی جاری نمی‌شود و امکان زخم نوک پستان هم وجود دارد. از طرفی هم شاید مادر و شیرخوار از این روند نادرست در عذاب باشند و آن وقت احتمال آن وجود دارد که شیرخوار با سایر شیرها تغذیه شود. یکی از وضعیت‌های صحیح دیگر که در این ویدئو دکتر مژگان مظلوم به صورت عملی آن را آموزش می‌دهند وضعیت شیردهی گهواره‌ای متقابل است. با ما همراه باشید.
Guest user
پخش خودکار به پایان رسید پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود