کبودی بر روی پوست ظاهر می‌شود که فرد در ناحیه‌ای از پوست خود ضربه می‌بیند. درواقع هنگامی که ضربه می‌خورید فشار ناشی از ضربه باعث پارگی مویرگ‌ها می‌شود. این‌که کبودی‌ها از رنگ سیاه به آبی، سپس سبز و زرد و سرانجام قبل‌از ناپدید شدن قهوه‌ای می‌شوند هم به هموگلوبین، یکی از ترکیبات گلبول‌های قرمز خون، مربوط می‌شود. تمام فرآیند تغییر رنگ کبودی‌ها معمولاً دوهفته طول می‌کشد. گاهی کبودی به سمت پایین حرکت می‌کند که به دلیل جاذبه زمین است. در ادامه از شما می‌خواهیم که این ویدیو را تا انتها تماشا کنید.

">

2.8K
0 1

درباره علت کبودی بدن بدانید

چرا بدن کبود می‌شود و کبودی‌ها تغییر رنگ می‌دهند؟

زمانی کبودی بر روی پوست ظاهر می‌شود که فرد در ناحیه‌ای از پوست خود ضربه می‌بیند. درواقع هنگامی که ضربه می‌خورید فشار ناشی از ضربه باعث پارگی مویرگ‌ها می‌شود. این‌که کبودی‌ها از رنگ سیاه به آبی، سپس سبز و زرد و سرانجام قبل‌از ناپدید شدن قهوه‌ای می‌شوند هم به هموگلوبین، یکی از ترکیبات گلبول‌های قرمز خون، مربوط می‌شود. تمام فرآیند تغییر رنگ کبودی‌ها معمولاً دوهفته طول می‌کشد. گاهی کبودی به سمت پایین حرکت می‌کند که به دلیل جاذبه زمین است. در ادامه از شما می‌خواهیم که این ویدیو را تا انتها تماشا کنید.

Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود