2.7K
0 0

الفبای سلامت روان / 21

چرا برخی نمی‌توانند به پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت تصمیمات خود فکر کنند؟

تصمیم گیری یک فرایند ذهنی است و مهارت تصمیم گیری شامل توانایی‌ تحلیل و تفکر، اطلاعات داشتن درباره تصمیم و... است. مردم اغلب تصمیمات زندگی‌شان را بر مبنای احساسات خوبی می‌گیرند که این تصمیم در پی دارد. اما این رویکرد گاهی می‌تواند منجر به گرفتن تصمیماتی شود که در درازمدت پیامد خوبی ندارد. دکتر الهام فخاری دکترای روانشناسی تربیتی در این ویدئو درباره مهارت تصمیم‌گیری می‌گوید و اینکه همواره تصمیم گیری در مدیریت و زندگی کار ساده‌ای نیست و برای موفقیت در این امور باید از قبل قدرت تصمیم‌گیری را در خود پرورش دهیم. این ویدئو را تماشا کنید و اگر سوال و دغدغه‌ای در این‌باره دارید، کامنت بگذارید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود