2.8K
0 0

MRSA باکتری مقاوم شده در برابر آنتی بیوتیک

چرا باکتری‌ها نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم می‌شوند؟

وقتی فرد از آنتی‌بیوتیک استفاده می‌کند تمام باکتری‌ها از بین نمی‌رود، بلکه برخی از آنها زنده می‌مانند و نسبت‌به آنتی‌بیوتیک مقاوم می‌شوند. MRSA از انواع شایع باکتری است که نسبت‌به آنتی‌بیوتیک که معمولاً برای درمان عفونت به کار می‌روند، مقاوم شده و توسط آنها از بین‌نمی‌رود. اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری درباره این باکتری داشته‌باشید ویدئو را ببینید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود