2.9K
0 1

احساسات و موقعیتی مشابه فرد مقابل

همدردی چیست و چه فرقی با همدلی دارد؟

همدلی و همدردی از جمله مفاهیمی هستند که برخلاف تفاوت‌های اساسی از شباهت‌هایی نیز برخوردارند که باعث می‌شود در بسیاری از موارد به‌جای هم به کار روند. همدلی یعنی بتوانیم چیزی را از زاویه نگاه دیگری ببینیم و درک کنیم، حتی اگر خودمان چنین موقعیتی را تجربه نکرده باشیم. برای مثال حس‌کردن خشم، ترس و... در طرف مقابل بدون اینکه خودمان خشمگین شویم یا بترسیم. در مقابل همدردی زمانی معنا می‌یابد که احساسات و موقعیتی مشابه فرد مقابل را تجربه کرده‌اید و درد او را درک می‌کنید. با این ویدئو همراه شوید تا با زبانی ساده با مفهوم همدلی و همدردی بیشتر آشنا شوید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود