2.9K
0 0

ذهن آگاهی برای کودکان

آیا مایندفولنس برای کودکان هم موثر است؟

ذهن‌آگاهی یا مایندفولنس زیستن و بودن در زمان حال است. این مورد به بزرگسالان توصیه می‌شود و افراد باید یاد بگیرند گذشته ازدست‌رفته و آینده نیامده را رها کنند و به زمان حال و لذت بردن از لحظه فکر کنند. اما آیا ذهن‌آگاهی برای کودکان نیز مفید است یا نه. کودکان نیز در معرض انواع مختلفی از فکر و خاطره قرار دارند شاید ساده‌ترین فکر کودکان این است که در زمین بازی دوستی پیدا می‌کنند یا به تولد همکلاسی‌شان دعوت می‌شوند یا نه. ذهن‌آگاهی به کودکان هم کمک می‌کند ذهن خود را از افکار مزاحم تمیز کنند و در مدرسه نکات مفید بیاموزند. با این ویدئو همراه شوید و ببینید چطور می‌توان به کودکان ذهن‌آگاهی را یاد داد.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود