2.8K
0 0

خودآگاهی؛ مهم‌ترین مهارت ما در زندگی

آیا رفتار و کردار من سمی است؟

بیشتر اوقات ما به رفتار و گفتارهای دیگران توجه می‌کنیم و آن‌ها را از دیدگاه خود مورد قضاوت قرار می‌دهیم و گاهی حتی برچسب سمی بودن به آن‌ها می‌زنیم. اما آیا هرگز شنیده‌اید که شخصی اعتراف کند: رفتار من سمی است؟ برخی آدم‌ها به دنبال یافتن این رفتارها در دیگران‌اند ولی کمتر نگاهی به رفتار خود می کنند. یکی از مهم‌ترین مهارت‌های زندگی خودآگاهی است؛ به این معناست که با خودمان صادق باشیم و برای بهبود عادات رفتاری‌‌مان آماده باشیم و به جای این‌که به رفتار و کردار دیگران نگاه کنیم، به خودمان نگاه کنیم تا بتوانیم ارزیابی دقیق و درستی از رفتارمان داشته‌ باشیم. انسان موجودی اجتماعی است و بخش مهمی از ادراک و شناخت ما در تعامل با دیگران شکل می‌گیرد و به دیگران وابسته است. به همین دلیل از جمله عامل‌های مهم در شکل‌گیری شخصیت و هویت در مورد همان الگوهای سمی و غیرسمی رفتاری یا سبک‌های تفکر، وابسته است به جمع‌هایی که در آن حضور داریم و آدم‌هایی که با آن‌ها بزرگ می‌شویم. پس در نتیجه ما باید از کنش و واکنش‌های دیگران کمک بگیریم تا تصویر دقیق‌تری نسبت به خودمان داشته باشیم. چه بسا ممکن است برچسب سمی‌ که به دیگران زده‌ایم، نتیجه رفتاری باشد که از خود ما صادر شده است. در ادامه شما را به دیدن این ویدیو از دکتر الهام فخاری دکترای روانشناسی تربیتی، دعوت می‌کنیم.‌
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود