3.5K
0 1

روی رویاهایتان تمرکز کنید

چرا احساس می‌کنیم تنبلیم؟

آیا شما هم از جمله افرادی هستید که حوصله ندارید صبح زود از خواب بیدار شوید یا به باشگاه و مدرسه بروید؟ پس احتمال دارد که به شما گفته‌ باشند تنبل و این واژه آن‌قدر در ذهن شما پررنگ باشد که اگر در موقعیت دیگری قرار بگیرید و از خودتان تلاش و انگیزه نشان دهید و برای هدفتان بجنگید باز هم دچار شک و تردید نسبت‌به خودتان باشید. اما واقعیت این است که ممکن است شما به درس علاقه نداشته‌باشید، ولی در ورزش بسیار پرتلاش باشید. بنابراین نباید خودتان را درگیر برچسب‌های تحمیلی کنید. از همه مهم‌تر باید کاری را انتخاب کنید که با علاقه و استعداد شما هم‌خوانی دارد و نیز هدف خود را مشخص کنید. پیشنهاد می‌کنیم این ویدئو را ببینید تا با بسیاری از اشتباهاتی که دیگران مرتکب شده‌اند آشنا شوید و از بروز آن جلوگیری کنید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود