3.1K
0 1

آلرژی و حساسیت به خورشید

آیا آفتاب زدگی نوعی بیماری است؟

حساسیت به نور خورشید یکی از انواع آلرژی است که برخی از افراد را درگیر می‌کند. قرارگیری طولانی‌مدت درمعرض نور خورشید موجب آفتاب‌سوختگی می‌شود و حتی می‌تواند باعث آسیبِ پوستی و سرطانِ پوست شود. حساسیت به نور به دلیل وجود یا عدم تعادل نوعی مواد شیمیایی ایجاد می‌شود که حساسیتِ پوست به اشعه ماوراءبنفش را افزایش می‌دهد. حساسیت به نور دو نوع دارد؛ فوتوتوکسیک و حساسیت به نور. برخی بیماری‌ها مانند لوپوس هم باعث می‌شود پوست نسبت‌به نور خورشید حساس‌تر شود. پیشنهاد می‌کنم برای آشنایی با انواع حساسیت به نور و راهکارهای کمک‌کننده این ویدئو را ببینید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود