2.9K
0 1

فلسفه درد؛ فشار، درد، رنج، عذاب!

در باب برخورد هنرمندانه با بیماری‌ها!

در زندگی مشکلاتی وجود دارد که از مرحله فشار به درد، رنج و سپس عذاب تبدیل می‌شود. مثلا وقتی قسمتی از بدن به سطحی برخورد می‌کند، ابتدا فشار روی آن قسمت وارد می‌شود، بعد احتمال دارد کم‌کم تبدیل به درد شود. حالت سوم این است که ضربه آسیب جدی و همیشگی به اندام رسانده باشد که در این شرایط فرد متحمل به تحمل رنج است و اگر روز به روز این رنج بیشتر شود فرد با عذاب همیشگی همراه خواهد بود. هنر پزشک به عنوان فردی که با عذاب دیگری مواجه می‌شود این است که عذاب او را تبدیل به رنج کند یا رنجش را تبدیل به درد کند و اگر درد دارد، درد را به فشار... این فلسفه درد را می‌توان به همه مشکلات روحی و جسمی افراد بسط داد و این هنر طبیب است که بتواند رنج بیمار را کاهش دهد. در این ویدئو دکتر حمیدرضا نمازی پژوهشگر اخلاق و فلسفه پزشکی، عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در مورد برخورد هنرمندانه با بیماری‌ها صحبت می‌کنند. با ما همراه شوید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود