3.1K
0 0

مراحل مدیریت موثر مراقبت از زخم

پزشکان برای مراقبت از زخم چه کارهایی انجام می‌دهند؟

همیشه باید از زخم روی پوست مراقبت کرد و این مراقبت هم چند مرحله مهم دارد. اولین مرحله، ارزیابی زخم توسط پزشک است. پزشک زخم را کامل معاینه می‌کند تا طول و عرض و عمق زخم را مشخص کند، همچنین ترشحات زخم را از نظر بو و قوام بررسی می‌کند. مرحله بعد پاکسازی و شست‌وشوی زخم است که باکتری و چرک را ازبین می‌برد و باعث می‌شود زخم راحت‌تر دیده شود. محافظت از بافت اطراف زخم مرحله دیگر است که بسیار اهمیت دارد. در این ویدئو شما با مراحل ترمیم زخم آشنا می‌شوید. پیشنهاد می‌کنیم ویدئو را ببینید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود