3.3K
0 1

ارتباط بین سطح پایین استروژن و افزایش وزن

چرا استروژن کم باعث افزایش وزن می‌شود؟

وقتی میزان استروژن کم باشد، FSH یا هورمون محرک فولیکول زیاد می‌شود. مغز، تخمدان‌ها را تحت فشار می‌گذارد تا استروژن تولید کند. در دوران یائسگی، تخمدان‌ها به سختی این کار را انجام می‌دهند. در این حالت مغز، استروژن را از چربی‌ها تأمین می‌کند و در اینجا نوع بد استروژن؛ یعنی استرون وارد عمل می‌شود که از چربی‌ها مخصوصاً در ناحیه شکم منشأ می‌گیرد و باعث افزایش وزن می‌شود. این ویدئو را ببینید تا اطلاعات بیشتری در رابطه با ارتباط بین سطح پایین استروژن و افزایش وزن داشته‌باشید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود