3.4K
0 0

تعیین جنسیت ژنتیکی و تعیین جنسیت تغذیه‌ای

پدر در تشکیل جنسیت بچه بیشتر موثر است یا مادر؟

وجود X و Y در اسپرم در تعیین جنسیت مهم است اما همه‌چیز نیست. بلکه تغذیه و همچنین pH دستگاه تناسلی مادر و تاریخ مقاربت هم مهم است. تعیین جنسیت به دو روش انجام می‌شود؛ تعیین جنسیت ژنتیکی و تعیین جنسیت تغذیه‌ای. اما باید گفت روش تعیین جنسیت ژنتیکی 40% موفقیت آمیز است. اما در تعیین جنسیت تغذیه‌ای، نیازمند یک‌سری فاکتورهای تغذیه‌ای و تاریخ مقاربت است که در این ویدئو دکتر سید محمد اکرمی رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران و عضو برد ژنتیک پزشکی در خصوص تعیین جنسیت صحبت می‌کند. با ما همراه شوید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود